தைப்பொங்கல்

தைப்பூசம்

மாசிமகம்

சிவராத்திரி

பங்குனி உத்தரம்

வருஷப்பிறப்பு

சித்திராபூரணை விரதம்

வைகாசி விசாகம்

ஆனி உத்தரம்

ஆடி அமாவாசை

ஆடிப்பூரம்

வரலக்ஷ்மி விரதம்

விநாயகசதுர்த்தி விரதம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜெயந்தி

நவராத்திரி விரதம்

புரட்டாதிச்சனி விரதம்

கேதாரகௌரி  விரதம்

ஸ்கந்தஷஷ்டி விரதம்

தீபாவளி

கார்த்திகை விளக்கீடு

பிள்ளையார் பெருங்கதை

திருப்பள்ளியெழுச்சி

திருவெம்பாவை

கார்த்திகை விளக்கீடு

02-12-2017

சனிக்கிழமை

திருக்கார்த்திகை விரதம்,

குமாராலயதீபம்

03-12-2017

ஞாயிற்றுக்கிழமை

பூரணை விரதம் ¡,

சர்வாலயதீபம்,

விஷ்ணுவாலயதீபம்,

(வீடுகளில் தீபம்)