தைப்பொங்கல்

தைப்பூசம்

மாசிமகம்

சிவராத்திரி

பங்குனி உத்தரம்

வருஷப்பிறப்பு

சித்திராபூரணை விரதம்

வைகாசி விசாகம்

ஆனி உத்தரம்

ஆடி அமாவாசை

ஆடிப்பூரம்

வரலக்ஷ்மி விரதம்

விநாயகசதுர்த்தி விரதம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜெயந்தி

நவராத்திரி விரதம்

புரட்டாதிச்சனி விரதம்

கேதாரகௌரி  விரதம்

ஸ்கந்தஷஷ்டி விரதம்

தீபாவளி

கார்த்திகை விளக்கீடு

பிள்ளையார் பெருங்கதை

திருப்பள்ளியெழுச்சி

திருவெம்பாவை

விஷேட தினங்கள் 2019

orful

திகதி

கிழமை

விசேடதினம்

தை  

01-01-2019

செவ்வாய்க்கிழமை

ஆங்கில வருடப்பிறப்பு

03-01-2019

வியாழக்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

05-01-2019

சனிக்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

09-01-2019

புதன்கிழமை

சதுர்த்தி விரதம்

11-01-2019

வெள்ளிக்கிழமை

சஷ்டி விரதம்

15-01-2019

செவ்வாய்க்கிழமை

தைப்பொங்கல்

18-01-2019

வெள்ளிக்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

20-01-2019

ஞாயிற்றுக்கிழமை

பூரணை விரதம்

21-01-2019

திங்கட்கிழமை

தைப்பூசம்

24-01-2019

வியாழக்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

மாசி   

02-02-2019

சனிக்கிழமை

சனிப்பிரதோஷ விரதம்

04.02-2019

திங்கட்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

08-02-2019

வெள்ளிக்கிழமை

சதுர்த்தி விரதம்

10-02-2019

ஞாயிற்றுக்கிழமை

சஷ்டி விரதம்

17-02-2019

ஞாயிற்றுக்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்


19-02-2019


செவ்வாய்க்கிழமை

பூரணை விரதம்

மாசி மகம்

22-02-2019

வெள்ளிக்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

பங்குனி    

03-03-2019

ஞாயிற்றுக்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

04-03-2019

திங்கட்கிழமை

மஹாசிவராத்திரி விரதம்

06-03-2019

புதன்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

10-03-2019

ஞாயிற்றுக்கிழமை

சதுர்த்தி விரதம்

12-03-2019

செவ்வாய்க்கிழமை

சஷ்டி விரதம்

18-03-2019

திங்கட்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

20-03-2019

புதன்கிழமை

பூரணை விரதம்

பங்குனி உத்தரம்  

23-03-2019

சனிக்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

சித்திரை

02-04-2019

செவ்வாய்க்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

04-04-2019

வியாழக்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

08-04-2019

திங்கட்கிழமை

சக்திகணபதி சதுர்த்தி விரதம்

10-04-2019

புதன்கிழமை

சஷ்டி விரதம்

14-04-2019

ஞாயிற்றுக்கிழமை

விகாரி வருஷப்பிறப்பு

16-04-2019

செவ்வாய்க்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

18-04-2019

வியாழக்கிழமை

சித்திரா பூரணை விரதம் ,

சித்திரகுப்த விரதம்

22-04-2019

திங்கட்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்